سیستم خبره

دانلود هزاران مقاله سیستم خبره ISI همراه با ترجمه فارسی و پیاده سازی

آخرین مطالب ارسال شده در سیستم خبره
مقاله سیستم خبره ISI همراه با ترجمه و دیتاست درست نویسی فارسی

مقاله سیستم خبره ISI همراه با ترجمه و دیتاست درست نویسی فارسی

مقاله،سیستم خبره
20,000 تومان
دانلود دو مقاله برتر سیستم خبره در مورد منطق فازی

دانلود دو مقاله برتر سیستم خبره در مورد منطق فازی

مقاله،سیستم خبره
10,000 تومان
مقاله سیستم خبره منطق فازی قیمت گذاری محصولات جدید

مقاله سیستم خبره منطق فازی قیمت گذاری محصولات جدید

سیستم خبره،مقاله
7,000 تومان
دانلود مقاله سیستم خبره منطق فازی ریسک سرمایه گذاری

دانلود مقاله سیستم خبره منطق فازی ریسک سرمایه گذاری

مقاله،سیستم خبره
5,000 تومان
مقاله سیستم خبره منطق فازی و الگوریتم ژنتیک بانک قوامین

مقاله سیستم خبره منطق فازی و الگوریتم ژنتیک بانک قوامین

سیستم خبره،مقاله
10,000 تومان
دانلود مقاله سیستم خبره منطق فازی پیش بینی قیمت سهام

دانلود مقاله سیستم خبره منطق فازی پیش بینی قیمت سهام

مقاله،سیستم خبره
6,000 تومان
دانلود مقاله سیستم خبره منطق فازی بیمه خودرو

دانلود مقاله سیستم خبره منطق فازی بیمه خودرو

مقاله،سیستم خبره
10,000 تومان
مقاله سیستم خبره منطق فازی erp

دانلود مقاله سیستم خبره منطق فازی erp

سیستم خبره،مقاله
5,000 تومان
دانلود مقاله های برتر سیستم خبره

دانلود مقاله های برتر سیستم خبره

سیستم خبره،مقاله
10,000 تومان
دانلود 2 مقاله برتر سیستم خبره

دانلود ۲ مقاله برتر سیستم خبره

مقاله،سیستم خبره
5,000 تومان
دانلود ۳ مقاله برتر سیستم خبره

دانلود ۳ مقاله برتر سیستم خبره

سیستم خبره،مقاله
5,000 تومان
دانلود مقاله isi همراه با ترجمه فارسی استعدادیابی در فوتبال

دانلود مقاله سیستم خبره isi همراه با ترجمه فارسی استعدادیابی در فوتبال

سیستم خبره،مقاله
10,000 تومان
تولید محتوای آموزشی و کسب درآمد در تهران آی تی
به تولید کنندگان تهران آی تی بپیوندید
عضویت در شبکه های اجتماعی = 50 % تخفیف